Інтернам

Документы, предоставляемые врачами-интернами к аттестации:

 1. Заявление о допуске к аттестации на имя председателя аттестационной комиссии (пример)
 2. Аттестационный лист (выдаться на кафедре или в приложении)
 3. Характеристика врача интерна заочной базы (с печатью заочной базы, подписью главврача)
  Обязательная фраза – Программу интернатуры выполнил(-ла) в полном объёме
 4. Зачетная книжка (с зачетами, подписями с заочной базы)
 5. Дневник врача интерна (с печатью заочной базы, подписью главного врача)
 6. Индивидуальный план обучения (пример 1, пример 2)
 7. Фотография ¾
 8. Картонная папка для документов на завязку (подписанная карандашом на украинском языке)

IMG_20160531_0002 IMG_20160531_0003 IMG_20160531_0004 IMG_20160531_0005IMG_20160622_0001


Інтернам першого року навчання здати анкети-заяви на крок 3 в продовж перших 2х тижнів навчання — Анкета-заява


 

ПАМЯТКА ЛІКАРЯ ІНТЕРНА
(Завантажити)

У відповідності до Наказу МОЗ №291 від 19.09.2006 р. “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України №08.01.-26/1296 від 07.07.2003 р. лікар – інтерн зобов’язаний:

 1. Виконувати всі розпорядження ректорату та деканату ФІПО ДонНМУ.
 2. Чітко дотримуватись навчально – виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.
 3. При зміні прописки, прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити деканат ФІПО ДонНМУ.
 4. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».
 5. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.
 6. Своєчасно відробляти пропущенні заняття:
 • 6.1 Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом деканату ФІПО ДонНМУ.
 • 6.2 При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити деканат ФІПО ДонНМУ та кафедру про причину відсутності.
 • 6.3 Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у деканат ФІПО ДонНМУ за дозволом встановленої форми.
 • 6.4 У деканат ФІПО ДонНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою донецької області. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в донецькій області.
 • 6.5 У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар – інтерн відраховується з інтернатури.

         7. Здати інтегрований ліцензійний іспит «Крок 3»:

 • 7.1 Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється деканатом ФІПО ДонНМУ. Причину неявки на «Крок 3» лікар- інтерн повідомляє у деканат ФІПО ДонНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску – лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати його в «Центрі тестування МОЗ» м.Києва або повторно у ДонНМУ у термін визначений наказом МОЗ.

        8.При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці          «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

Очний цикл навчання (на кафедрі) проводиться згідно Наказу ректора ДонНМУ. Всі питання, щодо навчально – виробничого процесу, лікар-інтерн погоджує і вирішує у деканаті ФІПО ДонНМУ. При звернені у деканат при собі необхідно мати «Посвідчення лікаря-інтерна».


Порядок зарахування на навчання на післядипломному етапі
регламентовано наступними Наказами МОЗ України:

 1. Наказ №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ».
 2. Наказ №291 від 19.09.1996 р. «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».
 3. Наказ №351_д «Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів».
 4. Наказ № 476-д «Про присвоєння звання лікаря (провізора) – спеціаліста та видачу сертифікату лікаря (провізора) – спеціаліста».
 5. Наказ №981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49».
 6. Наказ №359 від 19.12.1997 р. «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
 7. Наказ №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».
 8. Наказ №346 від 07.12.1998 р. «Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у ВНЗ». З додатком №447 від 23.09.2003 р., №230 від 24.04.2008 р.
 9. Наказ №166 від 22.07.1993 р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».
 10. Наказ №48 від 17.03.1993 р. «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».
 11. Наказ №73 від 18.05.1994 р. «Про затвердження положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ ДонНМУ ЗА КОНТРАКТОМ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

  1.      Заява на вступ до інтернатури на ім’я ректора
  2.      Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
  3.      Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  4.      Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  5.      Диплом ВНЗ (оригінал, копія).
  6.      Додаток до диплому (оригінал, копія).
  7.      Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  8.      Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  9.      Довідка ВНЗ про навчання випускника за контрактом (оригінал).
  10.  Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на заочному циклі (оригінал).
  11.  Договір про навчання в інтернатурі (5 примірників договору).
  12.  Якщо в договорі «Платником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого складено договір (оригінал).
  13.  Якщо в договорі «Платником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія — 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  14.  Швидкозшивач з перфорацією.
  15.  12 файлів для оформлення договору.
  16.  3 фотокартки (3х4).
  17.  Всі вищезазначені документи необхідно надати у деканат ФІПО ДонНМУ до 1 серпня 2015р.

  Оригінали документів надаються при оформленні договору.


  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ ДонНМУ ЗА БЮДЖЕТОМ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

  1.      Заява на вступ до інтернатури на ім’я ректора
  2.      Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
  3.      Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  4.      Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  5.      Диплом ВНЗ (оригінал, копія).
  6.      Додаток до диплому (оригінал, копія).
  7.      Посвідчення про направлення на роботу.
  8.      Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  9.      Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  10.  Швидкозшивач з перфорацією.
  11.  10 файлів.
  12.  3 фотокартки (3х4).
  13.  Всі вищезазначені документи необхідно надати у деканат ФІПО ДонНМУ до 1 серпня 2015р.

  Оригінали документів надаються при поданні документі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *