Інтернам : звітна документація

Документи , що надаються лікарем-інтерном для завершення програми інтернатури та отримання допуску до складання іспиту:

(усі документи заповнюються виключно державною мовою)

 1. Заява про допущення до атестації лікаря-інтерна  Заява для атестації лікарів-інтернів

 2. Атестаційний лист (посилання)

 3. Характеристика лікаря-інтерна із заочної бази проходження інтернатури (із печаткою, підписом головного лікаря чи директору установи із обов’язковим зазначенням виконання програми інтернатури в повному обсязі). ХАРАКТЕРИСТИКА приклад

 4. Залікова книжка (із усіма відмітками по заліки, підписами із заочної бази, та списком виконаних рефератів)

 5. Щоденник лікаря- інтерна :                                                                                                          очної частини:    із підписами викладачів очних циклів лікаря-інтерна( ведеться під час знаходження на базах очно частини та заповнюється щоденно)                                                                                                                                                                                                                   заочної частини:    зведеною формою 39 (дублікати або копії) заповнені на лікаря інтерна із підписами керівника відділення та головного лікаря(директора) закладу проходження заочної частини інтернатури;                                                                                                                                                                                                                                      цифровий звіт про виконану роботу за увесь період ( кількість відпрацьованих годин, прийнятих пацієнтів , виконаних маніпуляцій за нозологіями) із підписами відповідального за проходження заочної інтернатури та головного лікаря (директору) закладу проходження заочної частини інтернатури.                                                                    Титульна сторінка щоденника заочної частини інтернатури Титульна сторінка щоденника щоденник

 6. Індивідуальний план лікаря-інтерна із проходження інтернатури(приклад 1приклад 2)

 7.   2 кольорові фотокартки ¾

 8. Картонна папка для документів на завязках підписана олівцем ( П.І.Б. згідно паспорту громадянина)

ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАОЧНУ ЧАСТИНУ НАВЧАННЯ

 1. Карієс. Клінічний перебіг, діагностика, диференційна діагностика.
 2. Клініка, діагностика, лікування пульпітів і періодонтитів.
 3. Пломбувальні матеріали, які застосовуються для лікування зубів.
 4. Принципи лікування хвороб тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота.
 5. Сучасні принципи організації стоматологічної допомоги дітям.
 6. Санація порожнини рота, форми і методи.
 7. Показання до вибору пломбувальних матеріалів для лікування зубів у дітей.
 8. Принципи лікування хвороб тканин пародонта у дітей.
 9. Загальне знеболювання, показання до проведення при амбулаторних втручаннях.
 10. Місцеве знеболювання. Сучасні методи. Ускладнення. Особливості знеболювання в дітей і дорослих.
 11. Морфофункціональні основи зубощелепної системи.
 12. Ортопедичні методи в комплексному лікуванні хвороб тканин пародонта.
 13. Загальні принципи і засоби ортопедичного лікування.
 14. Тактика ортодонтичного лікування підлітків і дорослих. Показання до використання еджуайз-техніки. Реабілітація хворих.