Склад кафедри

2015-12-25 20-51-22 Скриншот экрана

Ярова Світлана Павлівна – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри стоматології №2 факультету інтернатури та післядипломної освіти  Донецького національного медичного університету. Автор 350 наукових праць, 50 патентів на винахід, 7 монографій, 45 учбових посібників. Під її керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій. Лікар-стоматолог вищої категорії.  Головний позаштатний стоматолог Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації. Президент асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 


2015-12-25 20-41-39 Скриншот экрана

 

Комлев Андрій Анатолійович — кандидат медичних наук, доцента кафедри стоматології №2. За час роботи на кафедрі опублікував 50 наукових робіт. Є автором 4 деклараційних патентів України, навчального посібника, затвердженого МОЗ України, 3 методичних рекомендацій. Член асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 

 

 


2015-12-25 20-53-01 Скриншот экрана

 

Кобцева Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології № 2, лікар 1 категорії за фахом «Ортодонтія». Є автором та співавтором 45 наукових робіт. Отримано 3 авторські свідоцтва на твір, 2 Деклараційні патенти України на корисну модель. З 2014 по 2015 роки є автором 3 наукових статей, 1 статті з педагогіки вищої школи,  1 свідоцтва про реєстрацію авторського права  на твір. Брала участь у створенні навчальних посібників, методичних рекомендацій, тестових завдань для лікарів-інтернів. Член                                                                  асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 


2015-12-25 20-58-00 Скриншот экрана

 

Авдусенко М. В. — асистент кафедри стоматології №2. Є автор 7 друкованих праць, серед яких 3 наукових статей. Член асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 

 

 

 


2015-12-25 20-59-36 Скриншот экрана

 

Махньова Аліна Володимирівна – кандидат медичних наук, асиситент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 

 

 

 

 


IMG_20160119_112017

 

Юрін Сергій Євгенович — асистент кафедри стоматології №2.

Член асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 

 


 

 

Турчененко Сергій Олегович – асистент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів Донеччини.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Яров Юрій Юрійович -асистент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів   Донеччини. 

Закінчив з відзнакою ВДНЗУ «Українську медичну стоматологічну академію» у 2015 році. В 2013 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)». З 2012 по 2017 роки виконано 13 друкованих праць, присвячену актуальним питанням пар одонтології та імплантології, а саме: 8 журнальних статей, 2 статті у зарубіжних збірках, 3 тези доповідей.  Є автором 3 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа. Результати досліджень доповідав на 6 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами

 

 

 


новікова катерина володимирівна

юріна єліна олегівна