ПЕРЕЛIК ТА КIЛЬКIСТЬ МАНIПУЛЯЦIЙ

ПЕРЕЛIК ТА КIЛЬКIСТЬ МАНIПУЛЯЦIЙ, ЯКI ЛІКАРІ-IНТЕРНИ

ПОВИННI ВИКОНАТИ, ПРАЦЮЮЧИ НА КЛIНIЧНИХ БАЗАХ

 1. Пiдготовка робочого мiсця
 2. Клiнiчне обстеження хворого залежно вiд загального стану та щелепно-лицьової дiлянки
 3. Оцiнка показань до певних методiв лiкування та    протипоказання
 1. Оцiнка показань та противопоказань до певних методiв профiлактики
 1. Планування заходiв профiлактики стоматологiчного  захворювання пiсля огляду хворого
 1. Оцiнка стану м`яких тканин обличчя, лiмфатичних i слинних залоз
 1. Оцiнка стану твердих тканин зуба                                                                    300
 2. Електроодонтодiагностика                                                                                  50
 3. Оцiнка стану пародонту та слизової оболонки рота                                       150
 4. Дiагностичнi проби /Пiсаррева-Шiллера, Парма та обчислення  iндексiв  /ГI,ПI,ПМА та iн./                                                                                                  150
 1. Забiр матерiалу (мазкiв та бiоптатiв) для цитологiчного та патоморфологiчного дослiдження                                                                        5
 1. Читання та аналiз лабораторних дослiджень, рентгенограм                         100
 2. Оцiнка стану прикусу                                                                                         100
 3. Препарування та пломбування всiх видiв карiозних порожнин та порожнин зубiв                                                                                                                    300
 1. Ендодонтична обробка кореневих каналiв                                                      100
 2. Пломбування кореневих каналiв                                                                      100
 3. Пломбування карiозних порожнин усiх класiв цементами, амальгамами, пластмасами, композитними матерiалами                                                      300
 1. Ремiнералiзуюча терапiя                                                                                   150
 2. Лiкування пульпiту консервативним методом                                                    10
 3. Лiкування пульпiту вiтальним методом                                                              50
 4. Лiкування пульпiту девiтальним методом                                                        100
 5. Дiатермокоагуляцiя пульпи при пульпiтi                                                            10
 6. Iнтраканальний електрофорез                                                                            10
 7. Видалення зубного нальоту, каменю                                                                150
 8. Усунення травматичної оклюзiї при захворюваннях пародонту, вибiркове пришлiфування зубiв                                                                                           40
 1. Накладання тимчасових шин                                                                              10
 2. Мiсцеве лiкування пародонту з використанням паст, мазей, аплiкацiй, пов`язок, тощо                                                                                                    150
 1. Кюретаж                                                                                                                30
 2. Вакуум-кюретаж                                                                                                   10
 3. Гiнгiвотомiя                                                                                                           10
 4. Гiнгiвектомiя                                                                                                         10
 5. Мiсцеве лiкування захворювань слизової оболонки рота з використанням iригацiй, аплiкацiй, хiрургiчноi обробки ероззiй, виразок та iн.                         50
 1. Аплiкацiйне, iнфiльтрацiйне та провiдникове знеболювання щелепно-лицьової дiлянки                                                                                                100
 1. Видалення тимчасових та постiйних зубiв                                                       100
 2. Резекцiя верхiвки корення                                                                                     3
 3. Альвеолотомiя, секвестректомiя                                                                          3
 4. Розртин абсцесу i флегмони                                                                               10
 5. Розтин слизової оболонки при перикоронаритах                                              10
 6. Зупипка кровотечi                                                                                                 10
 7. Hакладання та зняття шин при переломах щелеп                                              3
 8. Вправлення вивиху скроне-нижньощелепного суглоба                                      3
 9. Надання невiкладноi допомоги при непритомностi, шоковi, колапсi                 3
 1. Передортопедична пiдготовка хворих iз захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки                                                                                                  5
 1. Пiдготовка коронок та коренiв зубiв до протезування                                       30
 2. Припасування та фiксацiя коронок                                                                     20
 3. Припасування, фiксацiя мостоподiбних протезiв                                              10
 4. Корекцiя знiмних протезiв                                                                                    10
 5. Зняття коронок                                                                                                     20

__________________________________________________________________

ПРАКТИЧHА ПIДГОТОВКА У ПОЛIКЛIНIЦI

 1. Прийом амбулаторних хворих i вiдвiдування хворих в рiдноi оселi.
 2. Принципи i методiка ведiння амбулаторноi документацiї.
 3. Участь в працi ВРЕК,ВКК, комiсiї військкомату.
 4. Освоєння технiки амбулаторних операцiй, манiпуляцiй.
 5. Освоєння дiагностичної апаратури, оснащення, обладнення.
 6. Диспансерiзация хворих.