Крок 3

Крок 3

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

 

Відповідно до п.1.5 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року», щодо визначення у 2014 році показника успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок М» та «Крок Б»; наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003 та погодженого з MОЗ України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:

Діюча величина критерію – 70,5% правильних відповідей.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

З метою підвищення якості професійної підготовки лікарів, що є стратегічним напрямом розвитку сфери охорони здоров’я, прошу забезпечити вжиття вичерпних заходів щодо належної організації підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»
Міністр Р. Богатирьова

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав«, не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Ідентифікація інтернів

Ідентифікація інтернів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію інтернів покладається на уповноваженого представника ВНЗ.

інтерни входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника(ів) Центру тестування, ВНЗ та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника(ів) Центру тестування. Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсадка інтернів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки інтернів (інтернів), які виходитимуть за потреби із аудиторії.

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для інтерна у випадках:

  • виявлення під час іспиту у інтерна або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
  • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
  • виконання тесту іншою особою;
  • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими інтернами;
  • списування відповідей на тестові завдання в іншого інтерна;
  • пошкодження бланків відповідей інтерна (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
  • неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.
Крок 3. Стоматологія

Єдиним офіційним сайтом Центру тестування є testcentr.org.ua. За зміст інших сайтів, що пропонують питання та буклети ліцензійних іспитів Центр тестування відповідальності не несе.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Отже, першим кроком підготовки до ліцензійних іспитів є систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу.

Наступним кроком є опрацювання відкритих інформаційних матеріалів для підготовки студентів до ліцензійних іспитів – екзаменаційних буклетів.

Кожний тест, який складатимуть студенти, міститиме частину тестових завдань з екзаменаційних буклетів минулих років, тому знання буклетів, безумовно, підвищує шанси на успішне складання.

У будь-якому випадку, слід пам’ятати, що лише частина тесту формується з тестових завдань екзаменаційних буклетів попередніх років, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчить та повторюйте учбовий матеріал!

Бажаємо вам успіху під час складання ліцензійних іспитів!


База тестових завдань КРОК 3. Стоматологія:

 

вибірка тестів з відкритих баз КРОК 3 Стоматологія

Дет.тер. первичн.посещ.

Первинне відвідування ортодонтия

Повторне відвідування ортодонтия

Повторне відвідування ТЕРАПІЯ

Первинне відвідування ТЕРАПІЯ

Дет.тер. повторное посещ.

тести для сайта

ортопедична стом. ч1

ортопедична стом. ч2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *